Pitch voor Dragons Den of andere panels

Pitching is a top sport. Losing is not an option. And success depends on that short time frame available to convince your audience. Convincing something that you sometimes cannot show at all. Inspiration and inspiration are certainly not enough. It all starts with putting yourself well in the mindset of your audience. Because good investors or potential partners don’t just go along with an infectious story. Your enthusiasm to make something special out of anything is by no means a reason for investors, investors or entrepreneurs to share in all risks. How you do a pitch is a subject that I would like to teach you. An intensive and super interesting profession.

Pitch High Tech Medic

Ik begeleid Pitch-trajecten van scratch tot succes. En daarbij laat ik de pitcher zien hoe we stap voor stap de controle behouden over het resultaat van de presentatie. Zulke processen vereisen dat ik me volledig in de inhoud begeef – inclusief geheimhoudingsverklaring uiteraard – waardoor de marsroute beheersbaar wordt. Voor de pitcher gaat dat gepaard met een groot zelfvertrouwen tijdens de presentatie en een intelligente repliek in de vragenronde. De afgelopen jaren ondersteunde ik vele pitchprogramma’s op het terrein van valorisatietrajecten, product- en dienst pitches, aanvragen voor de NWO Vidi-commissie, sollicitaties voor hogere functies en diverse andere pitch uitdagingen.