Met de laptop op tafel voor de webcam je proefschrift verdedigen, kun je je dat voorstellen? Reinier Prosée kon dat ook nauwelijks, want zoiets had hij nog maar zelden zien gebeuren. Maar door toedoen van COVID-19 was deze manier van presenteren onontkoombaar. Reinier heeft meer dan vier jaar in het laboratorium van Professor Florian Steiner aan de Universiteit van Genève onderzoek gedaan naar de voortplanting van de C. elegans worm, een succesvol organisme dat leeft in humus. Zijn onderzoek is zo complex dat het vrijwel onverenigbaar is met zijn bijzondere ambitie: “ik wil mijn proefschrift verdediging zó presenteren, dat iedereen het begrijpen kan”. Jawel, in het Engels.

De verdediging van het proefschrift werd geopend door de persoonlijk begeleider van de promovendus, maar die introductie zie je niet in de video. Ook de promotiecommissie was online aangeschoven en bestond uit een aantal hoogleraren van verschillende universiteiten. Daarnaast zaten meer dan 50 toeschouwers aan het scherm, die vanuit persoonlijke interesse of met een bijzondere band deze gebeurtenis wilden bijwonen. Die laatste groep was voor Reinier cruciaal. Want hoe bijzonder zou het zijn als hij erin zou slagen, dat de meerderheid van de aanwezigen zou begrijpen wat zijn onderzoek had opgeleverd?

reinier prosee, steiner lab geneva

Reinier haalde alles uit de kast om zijn ambitie te verwezenlijken. Hij gebruikte zijn vijftig minuten spreektijd zo, dat elke toehoorder stap voor stap deelgenoot werd van zijn bevindingen. En die bevindingen waren behalve complex ook bijzonder. In de voorbereiding werkten we twee uitvoerige sessies op afstand – online – samen en namen daarbij zijn betoog minutieus onder de loep. Centrale vraag was steeds hoe de toeschouwer zijn presentatie zou percipiëren. Oordeel zelf hoe toegankelijk zijn verdediging is geworden. En zie hoe je online – gewapend met wat slides – je publiek in een wetenschappelijke greep kunt houden. Proficiat Dr. Prosée, het was een zeer geslaagde samenwerking.